Cookie preferences

Please select which cookies you want to accept from this website.

 • Option 1

  Allow all cookies

  Google Analytics Allowed
  Affiliate cookies Allowed
  Google Adsense Allowed
  Google Adwords remarketing Allowed
  Facebook remarketing Allowed
  All retargeting and advertising cookies Allowed
  Social media Allowed
  Allow all cookies
 • Option 2

  Accept only functional and non privacy sensitive cookies (no PII)

  Google Analytics Allowed
  Affiliate cookies Allowed
  Google Adsense Not Allowed
  Google Adwords remarketing Not Allowed
  Facebook remarketing Not Allowed
  All retargeting and advertising cookies Not Allowed
  Social media Not Allowed
  Allow some cookies

Privacyverklaring voor de website van Sarah Steck
December 2019
Ha! Dus jij vraagt je af hoe zo’n privacyverklaring er nu uitziet van een mediamaker? Nou, kijk je ogen uit, zou ik zeggen.
Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en
vertrouwelijk mogelijk.

 1. Over mij
  Sarah Steck
  Beatlesstraat 51
  6663GS Lent
 2. Persoonsgegevens
  Deze persoonsgegevens verwerken we
  We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
  a. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
  b. Voor- en Achternaam
  c. Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF’s)
  d. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
  e. E-mailadres
  f. Telefoonnummer (vast en mobiel)
  g. Skypenaam (indien van toepassing)
  h. Social media accountnamen
  i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
  j. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)
  Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
  We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het
  handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).
 3. Doeleinden
  Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
  We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de
  doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
  Reacties
  Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan
  verwerken we je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laten we in
  principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een
  verwijderingsverzoek bij ons indient.
  We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer
  antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.
  Contact
  Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media,
  dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan
  ons.
  Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Sarah Steck zijn
  geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens
  maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat
  over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je
  beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.
  Nieuwsbrief
  We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We
  verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder
  elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat
  je je hebt uitgeschreven.
  Offertes
  Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te
  kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te
  kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te
  kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.
  Overeenkomst
  Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst
  zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in
  elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.
  Dossiers
  In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van personen die geen
  contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van onze klanten. We
  verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en
  gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking
  of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat er een onherroepelijke
  beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.
  Facturatie
  Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
  van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een
  correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit
  komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.
  Gerechtvaardigd belang
  In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken.
  We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken,
  afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze
  grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken
  en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.
 4. Doorgifte
  Ontvangers van persoonsgegevens
  We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
  • Hosting van onze website
  • WordPress
  • CRM systeem
  • Boekhouder
  • Mailservers
  • Telefoondiensten
  • Betaaldiensten
  • Bezorgdiensten
  Doorgifte derde landen
  Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er
  niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese
  Commissie aangewezen adequaat land.
  Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.
 5. Jouw rechten
  We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van
  jouw persoonsgegevens.
  Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via mevrouwderegisseur@gmail.com
  Inzage, rectificatie en wissing
  Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken
  deze te laten rectificeren of te wissen.
  Beperking van de verwerking
  Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld,
  wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet
  meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de
  verwerking.
  Recht op bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar
  tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw
  persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
  Gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare
  vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had
  gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
  Toestemming intrekken
  Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze
  toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de
  rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
  Klachten
  Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen
  bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 6. Beveiliging persoonsgegevens
  Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
  beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor
  een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
 7. Cookies
  Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
  Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op
  randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website
  teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden
  op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].
  Social media
  We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via
  social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de
  respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  Google Analytics
  Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website
  kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies
  van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens
  geanonimiseerd.
  YouTube
  We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te
  zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou
  relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google
  vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
  Gravatar
  Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij laten plaatsen.
  Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.
  Uitschakelen en verwijderen
  Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de
  help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
  Links
  Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een
  website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag
  verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
 8. Wijzigingen
  Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn
  gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen
  direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.