Leger des Heils

Voor het leger des Heils ontwikkelde ik een portretreeks van verschillende cliënten en begeleiders. In deze emotionele serie focussen we ons op de persoon achter het vooroordeel. Ik zie jou als mens, en niet slechts als junk, zwerver of persoon met psychische problemen. 

Het doel was om begrip en verbinding aan te gaan met het publiek. Dit is erg belangrijk voor een instelling die voor een groot deel draait op giften en overheidssteun.

CLIENT
Leger des Heils

MEDIA
Portret

YEAR
2017